Ochranné pomůcky

Úvodní stránka|Ochranné pomůcky
  • 121,00  vč DPH
    • 100% bavlna bílé barvy • dvouvrstvá, skládaná • kapsa na vyměnitelný filtr (filtr není součástí) • správnou velikost lze snadno nastavit pomocí gumiček • gumičky se dají po opotřebení vyměnit nebo nahradit šňůrkami • baleno po 10 kusech • vzor látky se může lišit oproti fotce • vyrobeno v České republice Před prvním použitím a po každém dalším použití je nutné roušku sterilizovat.
  • 145,20  vč DPH
    • 100% bavlna bílé barvy • dvouvrstvá, skládaná • kapsa na vyměnitelný filtr (filtr není součástí) • správnou velikost lze snadno nastavit pomocí gumiček • gumičky se dají po opotřebení vyměnit nebo nahradit šňůrkami • vzor látky se může lišit oproti fotce • vyrobeno v České republice Před prvním použitím a po každém dalším použití je nutné roušku sterilizovat.
  • Dezinfekční přípravek s virucidním účinkem určený pro dezinfekci rukou a povrchů.  Dezinfekční přípravek typ 01, 02. Určeno pro širokou veřejnost a profesionální použití. Vyrobeno na základě receptury doporučené WHO. Způsob použití: Přípravku použijte dostatečné množství (2x3 ml), aby pokryl celý ošetřovaný povrch. Naneste na dlaně a rozetřete po celých rukou a zápěstích; zvláštní pozornost věnujte kůžičce kolem nehtů a záhybům v kůži. Dobře vtírejte, dokud není kůže suchá. Tento postup by měl trvat přibližně 1 minutu. Při opakovaném použití je vhodné pleť ošetřit hydratačním krémem.   Účinná biocidní látka (g / 100g): ethanol (EC: 200-578-6): 79,6 g   NEBEZPEČÍ: Vysoce hořlavá kapalina a páry. Způsobuje vážné podráždění očí. Pokyny pro bezpečné zacházení: Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Uchovávejte obal těsně uzavřený. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě nebo předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu. Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. Skladovatelnost: 6 měsíců při skladování za běžných teplot.  Nádobu uchovávejte těsně uzavřenou. Objem: 250 ml.
  • Dezinfekční přípravek s virucidním účinkem určený pro dezinfekci rukou a povrchů.  Dezinfekční přípravek typ 01, 02. Určeno pro širokou veřejnost a profesionální použití. Vyrobeno na základě receptury doporučené WHO. Způsob použití: Přípravku použijte dostatečné množství (2x3 ml), aby pokryl celý ošetřovaný povrch. Naneste na dlaně a rozetřete po celých rukou a zápěstích; zvláštní pozornost věnujte kůžičce kolem nehtů a záhybům v kůži. Dobře vtírejte, dokud není kůže suchá. Tento postup by měl trvat přibližně 1 minutu. Při opakovaném použití je vhodné pleť ošetřit hydratačním krémem.   Účinná biocidní látka (g / 100g): ethanol (EC: 200-578-6): 79,6 g   NEBEZPEČÍ: Vysoce hořlavá kapalina a páry. Způsobuje vážné podráždění očí. Pokyny pro bezpečné zacházení: Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Uchovávejte obal těsně uzavřený. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě nebo předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu. Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. Skladovatelnost: 6 měsíců při skladování za běžných teplot.  Nádobu uchovávejte těsně uzavřenou. Objem: 1 Litr
  • PHAGO´RUB GEL SPS - dezinfekční gel 100 ml. Dezinfekční přípravek s virucidním účinkem určený pro dezinfekci rukou.  Dezinfekční přípravek typ 01, 02. Určeno pro širokou veřejnost a profesionální použití.